Home

De tweede pagina

De verzameling 

Nieuwe aanwinsten 

Nederland

Namen

Reclame

Het verhaal

Bedankt

Wat ik zoek

Dubbelen


Boeken

Links

Sitemap

Gastenboek

Save page

 

                                       

 

 

 

 

Vorige        Home          Verzameling         
 
 

SIDS 
 

De website is www.scherminckel.nl

 Stichting In Den Scherminckel (SIDS) is een organisatie van amateur-archeologen te Bergen op Zoom.

Doel van de SIDS is o.a.

Om ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, zonder winstoogmerk, de materiŽle getuigenissen van de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de stad Bergen op Zoom en haar omgeving te conserveren, te beschrijven, te plaatsen in de context van de geschiedenis, teneinde deze toegankelijk te maken voor het publiek ten behoeve van studie, educatie en genoegen  

Het bevorderen van de archeologie en haar hulpwetenschappen  

Het beheer van de eigen en aan de Stichting toevertrouwde collecties . 

Dit doel proberen wij te bereiken door o.a. het ondersteunen van de gemeentelijk archeoloog bij opgravingsactiviteiten en vondstverwerking, het jaarlijks samenstellen van een wisseltentoonstelling, het organiseren van cursussen, lezingen, excursies, het participeren in schoolprojecten, etc.  

De opgravingen en waarnemingen van de laatste decennia hebben veel inzicht gegeven in de ruim 700 jaar oude pottenbakkersgeschiedenis.

Sinds 1994, het jaar waarin de gemeente Bergen op Zoom een archeoloog in dienst nam, verleent de SIDS assistentie bij de verschillende opgravingen, waarbij de ontstaansgeschiedenis van de middeleeuwse stad centraal staat.

Regelmatig houdt de SIDS tentoonstellingen in samenwerking met de stadsarcheoloog.

Deze vinden plaats in de Gevangenpoort in de Lievevrouwestraat.  

In het Gemeentelijk archeologisch depot, gehuisvest in het souterrain van het voormalig politiebureau aan de Wassenaarstraat nummer 59 is er voor de leden van de SIDS een werkavond ter ondersteuning van de stadsarcheoloog.
 

eea staat ook op de website    www.scherminckel.nl